Strömmingsfångst 1942

Storryssjor (sikryssjor) 1960-tal

Foton: BHF

 

Bodback under 1920-talet. Foto: BHF, Karl Boucht

 

Bodback

Bodback är hamnen som sjöd av liv fram till 1940-talet då landhöjningen tvingade Björköborna att flytta fiskehamnen till Svedjehamn. Bodback är ett levande vykort av en svunnen tid. Här kan du besöka säljägarens sjöbod, lära dig om fiske, båtar, se Highlander-korna som betar på området och framförallt njuta av den lugna miljön. Bodback har också en direkt anknytning till Postrodden som rotts och seglats med allmogebåtar mellan Björkö och Holmön varje år sedan 1982. Den svenske kungen Gustav II Adolf beviljade år 1617 Björköborna skattelindring och frihet från krigstjänst som gottgörelse för att de förde resande och post över Kvarken. År 1951 restes vid Bodback ett minnesmärke över trafiken från Björkö till Sverige från 1500-talet fram till slutet av 1800-talet. Stenen restes till minne av förfädernas mödor vid deras transportfärder över Kvarken och står på den plats där den första postbåten "bysbåten" uppbevarades. Ett andra minnesmärke restes vid Bodback år 2009, till minne av de ryska fälttåg som år 1809 begav sig från Bodback över isen mot Sverige för att inta Umeå.

 

 

  

 

Bodback

The land uplift, caused by the melting of the ice sheet following the ice age, forced the move of the harbour from Bodback to its current location at Svedjehamn in the mid 1940's. At the old harbour you can still visit the sealhunter's boathouse, learn about old fishing equipment and boats, see the highland cattle that keeps the area clean from weeds and enjoy the silent environment. At Bodback there are two monuments. One of them is to commemorate the transportation of mail and travelers over Kvarken to Sweden, which was carried out by Björkö villagers for almost 400 years. The other monument was raised in memory of the Russian army which started its offensive at Bodback, aimed at crossing the ice in order to occupy Sweden in 1809.

 

Björkö fornminnesförening r.f - en medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH