Moottorimuseo

Moottorimuseosta löytyy jokaiselle moottoreista kiinnostuneelle jotakin. Vanhimmat esineet ovat 1920-luvun loppupuolelta, uusimmat puolestaan 1980-luvulta. Mårtesin moottorimuseo sai alkunsa 1990, kun muutamat kylän miehistä perustivat kerhon, joka kunnosti vanhoja moottoreita ja moottoripyöriä. Nykyisin museossa on lähemmäs 170 esinettä koko saariston alueelta. Suurin osa on kunnostamattomia näyttelyesineitä, mutta osa on toimintakuntoisia edelleenkin.

Björkö fornminnesförening r.f - en medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH