Vandra i historiens fotspår

Vi erbjuder er en temavandring som låter er uppleva en del av byns historia och om 1808-1809 års kriget eller Stora ofreden(1720) genom anekdoter, förevisningar och smakprov.

1808-1809 års fotspår start från Mortes, I stora ofredens fotspår start från Svedjehamns parkering. Sommarens sista vandring den 26.7. 

Vänligen anmäl ert intresse via telefon eller mail. Priset är 20 € /pers. (minst 5 pers) Ni kan skicka frågor åt oss om vandringen med att trycka på länken "Vandringar" till vänster. 

 

+358 50 53 22 470

Bjorkomuseum@hembygd.fi

Walk in the historical Björkö

We offer a guided walk in order for you to experience a part of the historical Björkö and the traces of the war in 1808-1809 or The Great Wrath(1720) through anecdotes, demonstrations and tastings.

The 1808-1809 walk starts from Mortes and The Great Wrath walk starts from Svedjamn parking area. The summers last historical walk is on 26.7.

Please sign up  by telephone or email. Price: 20 €/pers. You can send questions about the walk by clicking on the link "Walks". 

+358 50 53 22 470

Bjorkomuseum@hembygd.fi

 

Barclay de Tolly

Rysk fältmarskalk, krigsminister under 1808-1809 års krig

Russian war minister in the war of 1808-1809

 

Bild från Military Gallery of the Winter Palace, av George Dawe

 

 

Ryska galärer (Skampavoja) förliser (Stora ofreden)

Russian Galleys foundering (The Great Wrath)

 

Källa: Rysshärjningarna på Ostkusten sommaren 1719 av Magnus Ullman

 

 

Björkö fornminnesförening r.f - en medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH