Utställningar 

           

                                             

       

 

Björkö fornminnesförening r.f - en medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH